Prenova naprav

Prenova naprav

Ključnega pomena je, da so naprave in proizvodni postopki v skladu s trenutnimi standardi in smernicami. V primeru starejše opreme, ko to ni več zagotovljeno, je zato potrebno posodobiti tako strojno kot tudi programsko opremo.

TRAC ima znatne izkušnje s prenovo naprav in procesov. V primeru, da vaša oprema ni več v skladu z veljavnimi predpisi, potem TRAC lahko zagotovi da to postane.

Nekaj primerov prenov:

  • implementacija novega sistema uporabljanja receptur, poročil uporabnikov in AuditTrail dnevnikov (skladnost s CFR 21, členom 11)
  • zamenjava obstoječih malih OP ali zamenjava preprostih komandnih pultov z najsodobnejšim SCADA sistemom
  • povezava z obstoječim MES sistemom za vodenje proizvodnje
  • zamenjava obstoječega PLC-ja z novim

Prenova naprav je ena izmed stroškovno najučinkovitejših rešitev za doseganje skladnosti z veljavnimi zahtevami in predpisi, prav tako pa poveča vrednost in pomen obstoječe opreme!

PRENESI NAŠO PREDSTAVITEV