Prenos tehnologije

Prenos tehnologije

Prenos tehnologije med različnimi obrati je zelo razširjen pojav v farmacevtski industriji, kajti podjetja so pogosto prisiljena konsolidirati svoje poslovanje ali optimizirati proizvodnjo med različnimi proizvodnimi mesti.

Prenos tehnologije z enega proizvodnega mesta na drugega je velik izziv, še posebej če želi farmacevtska družba ohraniti obstoječo registracijsko dokumentacijo. V tem primeru ima avtomatizacija procesa lahko zelo pomembno vlogo pri optimalnem in pravočasnem prenosu tehnologije.

Naša rešitev temelji na edinstvenem in inovativnem pristopu, pri katerem se oblikuje digitalni dvojnik (ang. digital twin) izvornega sistema. Ta digitalni dvojnik temelji na shranjenih podatkih in posnemanju delovanja vira in se kasneje v ciljnem sistemu uporabi kot referenca za preverjanje delovanja prenesenega sistema. V končni fazi se primerja delovanje in odziv ciljnega proizvodnega sistema z digitalnim dvojnikom originalnega procesa.