Kontinuirana proizvodnja

Kontinuirana proizvodnja

Kontinuirana proizvodnja ima veliko pomembnih prednosti v primerjavi s tradicionalno proizvodnjo v serijah oziroma poimenovano tudi šaržno proizvodnjo.

Najpomembnejše prednosti so:

  • Pri proizvodnji v serijah si faze sledijo druga za drugo in se naslednja lahko začne šele, ko se predhodna konča.
  • Ista vitka proizvodna linija se lahko uporabi najprej v raziskovalni in razvojni fazi, kot tudi kasneje za proizvodnjo kliničnih serij in celo za proizvodnjo večjih količin.
  • Proizvodnja je bolj časovno učinkovita, saj zaradi neprekinjenega procesa omogoča večjo hitrost proizvodnje. V nekaterih primerih se lahko proizvodnja, ki sicer traja teden ali dva, skrajša na en dan z vpeljavo kontinuirne proizvodne linije.
  • Nevarnost človeške napake je manjša, saj je manj ljudi vključenih v kontinuirno proizvodnjo od začetka do konca.
  • Tveganja pri zagotavljanju kakovosti in s kakovostjo povezani stroški se lahko znatno zmanjšajo z integriranim merjenjem parametrov kakovosti v realnem času. V primeru neustrezne kakovosti trenutnega izdelka se zavrne in uniči le trenutna količina in ne celotna serija, kar je pravilo v proizvodnji v serijah.

V TRAC-u smo pri razvoju modularne in fleksibilne opreme ter sistemov avtomatizacije osredotočeni na nove pristope, kot so PAT (ang. Process Analytical Technology) in QbD (ang. Quality by Design).
Takšne vitke proizvodne linije se lahko uporabljajo za kontinuirano proizvodnjo v farmacevtski, biofarmacevtski, živilski in kemični industriji.