Optimizacija procesov

Optimizacija procesov

Celoten proizvodni postopek sestavlja več proizvodnih faz, ki se izvajajo tako, da je celotni čas proizvodnje ene serije zmanjšan na najmanjši možni delež. Prav tako se pri definiranju procesov poskuša čim bolj zmanjšati količino medijev, ki se porabljajo za izdelavo serije.

Vzemimo sterilno proizvodnjo kot primer dobre optimizacije časa: vsi procesi na tej sterilni liniji so zasnovani tako, da se lahko izvajajo avtonomno in sočasno.  Ko je določena faza proizvodnje končana in se določen segment linije sprosti, se ta del linije lahko pripravi za izdelavo naslednje serije. Kar v praksi pomeni, da se sproščeni del linije lahko očisti in sterilizira, medtem ko se preostali proizvodni proces na drugih delih linije še izvaja.

V primerjavi s klasičnim zaporednim konceptom, kjer se celoten proces izvaja od začetka do konca, takšna vzporednost generira prihranke na celotnem času za proizvodnjo ene serije.