CIP sistemi

CIP sistemi

TRAC je izdelal avtomatizacijo več postaj za čiščenje na samem mestu (CIP- ang. Clean In Place), ki omogočajo kvalitetno čiščenje notranjih površin cevi, posod in pripadajoče procesne opreme.
CIP sistemi se uporabljajo v različnih panogah, povsod kjer je potrebna visoka stopnja higiene. Te panoge so: mlekarstvo, proizvodnja pijač, pivovarstvo, predelava hrane, proizvodnja farmacevtskih izdelkov in kozmetike.

 

Tipičen CIP cikel vključuje naslednje faze:

  • Pred-izpiranje ostankov neposredno v odtok
  • Neprekinjeno pranje z detergentno raztopino
  • Izpiranje s prečiščeno vodo
  • Končno izpiranje s prečiščeno vodo ali z vodo za injekcijo (WFI), kjer se kakovost čistosti preverja z merjenjem prevodnosti vode na odtoku.
  • Sušenje z vročim zrakom
  • Hlajenje s hladnim zrakom

Slovenija

Hrvaška

Poljska

Švedska

Slovenija

Poljska

Belgija

Izrael