Modularni koncept

Modularni koncept

Sistemi avtomatizacije, razviti in izdelani v podjetju TRAC, so zasnovani in zgrajeni modularno, tako na najnižjem nivoju strojne opreme, kot tudi na najvišjem nivoju programov v Windows okolju.

Sistemi so sestavljeni iz posameznih modulov, razvitih in preizkušenih preko številnih let in ki odražajo visoko raven znanja in strokovnosti družbe. Ker so sistemi zgrajeni iz standardiziranih in dobro preverjenih modulov, jih je tudi lažje vzdrževati. Izvajanje morebitnih sprememb na že validiranem sistemu je zato hitrejše, cenejše in varnejše, kajti sprememba je izvedena samo v omejenem modulu in nima vpliva na ostale module in ostali del progama. Taka sprememba zahteva tudi precej manj aktivnosti pri ponovni validaciji celotnega sistema.

Sistem avtomatizacije sestavljajo naslednji glavni in podmoduli:

  • Aplikacija PDBM (ang. Process Database Management) je nameščena na strežniku SCADA in se uporablja za upravljanje proizvodnih receptur in poročil, AuditTrail dnevnikov ter uporabnikov in njihovih pravic dostopa. Vsi podatki so shranjeni v podatkovni bazi SQL.
  • Storitev DTS (ang. Data transfer service) je podatkovni vmesnik med PLC krmilnikom in PDBM aplikacijo, istočasno pa je tudi podatkovni vmesnik med PLC krmilnikom in SQL bazo podatkov.
  • PLC krmilnik (ang. Programmable Logic Controller) nadzira in spremlja izvajanja procesa glede na izbrano recepturo, sproži dogodke (sporočila, opozorila in alarme) ter komunicira z drugimi sistemi. Programska oprema na krmilniku ima modularno strukturo v skladu s standardom ISA-88.01, po katerem je sistem razdeljen na fizični in procesni model. Aplikacija je zgrajena po večplastnem hierarhičnem modelu, ki je sestavljen iz več vrst proceduralnih elementov, ki so:
    • Unit Procedure so sestavljene iz različnih programskih korakov in pokrivajo izvajanje celotnega zaporedja korakov na posamezni enoti (ang. Unit). Tipičen primer Unit procedure so postopki pri čiščenju opreme, kot so pred-pranje, pranje in sušenje.
    • Operacije so posamezni neodvisni programski sklopi, kot so DoziranjeWFI ali Izpiranje.
    • Faze so najmanjše komponente proceduralnega modela in skrbijo za aktiviranje posameznih aktivnih elementov sistema in izvajajo specifične naloge, kot so vzdrževanje temperature, regulacija pretoka medija, transfer medija iz ene posode v drugo in podobno.
  • SCADA se uporablja za prikaz trenutnega stanja sistema in za nadzor nad procesom. Do sedaj smo zgradili nekaj modularnih SCADA sistemov na različnih programskih platformah in tako lahko zagotovimo različne rešitve za različne kupce.

Tudi strojna oprema je zasnovana modularno - celoten sistem avtomatizacije je razdeljen na različne funkcionalne enote, ki jih nadzorujejo posamezni oddaljeni vhodno/izhodni moduli, vse skupaj pa je pod nadzorom glavnega PLC krmilnika. Ta koncept omogoča, da lahko ali dodamo novo funkcionalno enoto ali pa da napravimo spremembo na obstoječi enoti brez da bi to vplivalo na druge komponente strojne opreme.