Konceptualno načrtovanje

Konceptualno načrtovanje

Cilj konceptualnega načrtovanja je opredeliti tehnično in ekonomsko izvedljivost gradnje obrata ter opredeliti zahteve in meje za nadaljnje razvojne faze.

Glavne razvojne faze konceptualnega načrtovanja so:

  • Določitev splošnega koncepta projekta
  • Opredelitev opreme, ki jo je treba vgraditi, na podlagi poslovnih zahtev
  • Projektiranje celotnega tlorisa objekta z namenom, da se uskladijo poti osebja, materiala, opreme, proizvodov in odpadkov skozi objekt
  • Določitev klasifikacije območij čistosti in nadtlaka med različnimi prostori
  • Opredelitev vhodnih potreb po energentih
  • Priprava celotnega plana projekta, vključno s preostalimi projektnimi dejavnostmi, nabavo, gradnjo in zagonom ter kvalifikacijami
  • Določitev celotnega okvira izvajanja zagona in kvalifikacij. To vključuje tudi razmejitev, katere aktivnosti bo izvajal naročnik in katere zunanji izvajalci
  • Groba ocena vseh stroškov projekta
  • Seznam razširitvenih zmogljivosti.