Kodeks ravnanja

Kodeks ravnanja

Poslanstvo TRAC d.o.o. je razvoj avtomatizacije kompleksnih tehnoloških procesov v industriji. Del tega poslanstva je tudi naša odgovornost za širše družbeno okolje. Po svojih najboljših močeh se trudimo ravnati odgovorno in uravnoteženo – ekonomsko, družbeno in okoljsko – za dolgoročni uspeh naše družbe.

Na poti do tega cilja odločno podpiramo pobudo Globalnega dogovora Združenih narodov (ang. UN Global Compact). Hkrati s tem, si prizadevamo uskladiti naše strategije in naše delovanje z univerzalnimi načeli o človekovih pravicah, delu, okolju in boju proti korupciji.

V tem smislu:

  • upoštevamo vse nacionalne in druge veljavne zakone in predpise, ki urejajo varstvo okolja, zdravje in varnost pri delu ter delovne in zaposlitvene prakse, kjer koli delujemo
  • smo uvedli sistem upravljanja, ki je zasnovan tako, da zagotavlja skladnost s načeli Globalnega dogovora in omogoča nenehno izboljševanje
  • uporabljamo enake standarde kakovosti za vse države, v katerih delamo
  • podpiramo vseh 10 načel Globalnega dogovora ZN ter pričakujemo, da bodo tako storili tudi naši poslovni partnerji

Pridržujemo si pravico do poslovanja samo s podjetji, ki:

  • ravnajo po splošno veljavnih človekovih pravicah
  • ne bodo imeli koristi od psiholoških ali fizičnih prisil ali zaradi neustrezno nagrajenega dela ali neustreznega delovnega časa kot je običajno za določene dejavnosti
  • opustijo korupcijo in vsakršno diskriminacijo in svojim delavcem zagotovijo svobodo združevanja in kolektivnih pogajanj
  • sledijo enakim standardom kakovosti v vseh državah, v katerih delajo

DESET NAČEL GLOBALNEGA DOGOVORA ZN

Globalni dogovor Združenih narodov poziva podjetja, da naj na svojem področju vpliva sprejmejo, podpirajo in uveljavijo niz temeljnih vrednot na področju človekovih pravic, delovnih standardov, okolja in boja proti korupciji:

ČLOVEKOVE PRAVICE

1. načelo: Podjetja bi morala podpirati in spoštovati varstvo mednarodno priznanih človekovih pravic; in

2. načelo: poskrbeti, da ne bodo udeležena pri kršitvah človekovih pravic.

DELO

3. načelo: Podjetja bi morala podpirati svobodo združevanja in učinkovito priznavanje pravic do kolektivnih pogajanj;

4. načelo: odpravo vseh oblik prisilnega in obveznega dela;

5. načelo: učinkovito odpravo otroškega dela; in

6. načelo: odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in izbiri poklica.

OKOLJE

7. načelo: Podjetja bi morala podpirati previdnostni pristop do okoljskih izzivov;

8. načelo: izvajati pobude za spodbujanje večje okoljske odgovornosti; in

9. načelo: spodbujati razvoj in širjenje okolju prijaznih tehnologij.

BOJ PROTI KORUPCIJI

10. načelo: Podjetja bi morala delovati proti korupciji v vseh njenih oblikah, vključno z izsiljevanjem in podkupovanjem.