Osnovno načrtovanje

Osnovno načrtovanje

Osnovno načrtovanje je vmesna konstrukcijska raven, ki neposredno sledi konceptualni fazi, v kateri sta bili zasnovani ena ali največ dve konceptualni rešitvi.
V okviru Osnovnega načrtovanja te možne rešitve nadalje preučujemo v gospodarskih, finančnih, infrastrukturnih in geoloških študijah. Cilj te faze je zagotoviti natančno oceno stroškov za vsako fazo gradnje.

Rezultati osnovnega načrtovanja so:

 • Preverjanje rezultatov konceptualnih zasnove
 • Opredelitev končnih funkcionalnih zahtev
 • Diagrami procesov
 • Specifikacija prehodov osebja in materiala
 • Podrobna postavitev celotnega objekta in vseh prostorov
 • Celoten P & ID diagram
 • Specifikacija glavne opreme
 • Specifikacija procesnih instrumentov
 • Specifikacija pomožnih surovin
 • Specifikacija varnostnih sistemov
 • Specifikacija sistema za avtomatizacijo in oris njegove arhitekture
 • Ocena stroškov celotnega projekta v okvirih ± 20%