Back to news

Trac se bo udeležil mednarodne konference 3rd Bioprocessing, Bioanalytics & ATMP Manufacturing Congress, ki bo potekala v Dublinu (Castleknock) 16. in 17. maja 2022

TRAC bo predstavil FMAP na mednarodni ‘Life science’ konferenci v Dublinu

Trac se bo udeležil mednarodne konference 3rd  Bioprocessing, Bioanalytics & ATMP Manufacturing Congress, ki bo potekala v Dublinu (Castleknock) 16. in 17. maja 2022. http://www.global-engage.com/event/bioprocessing-bioanalytics/#speakers%3E

O naprednih rešitvah za avtomatizacijo farmacevtskih proizvodnih procesov bo Tomaž Rešetič spregovoril 1. dan konference, in sicer ob 15:30-16:00 v sklopu “Nadzor kakovosti, bioanalitika in regulativno področje”.

Osrednja točka predstavitve bo modularna platforma za avtomatizacijo kot potencialna rešitev za reševanje trenutnih in prihodnjih potreb analitičnih procesov.

Analitski laboratoriji imajo pomembno vlogo v vseh fazah življenjskega cikla zdravil in zagotavljajo glavne dokumentirane dokaze o izdelku (CQA). Z novimi kompleksnimi zdravili na trgu (ATMP, nove vrste cepiv, …) postajajo vse bolj zahtevne tudi analitične metode.

V naši predstavitvi bomo obravnavali glavne izzive analitičnih metod v povezavi z:

Strožje zakonske zahteve (višja natančnost)

Celovitost podatkov

Sledljivost

Čas razvoja metode

Človeške napake

Pričakovana prilagodljivost

Ponovljivost in robustnost

Čas priprave vzorca

Prilagodljive proizvodne zahteve se odražajo tudi v potrebi po fleksibilnih analitskih metodah in opremi. Avtomatizacija procesov in upravljanje podatkov igrata pomembno vlogo pri izpolnjevanju teh zahtev, pri čemer je še vedno veliko prostora za izboljšave.

Omenjeno marketinško dejavnost je financirala naložba v okviru Javnega razpisa »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.