Back to news

Zdravje je naša vrednota

V TRAC defibrilator in usposobljeni zaposleni

V TRAC smo zdravje postavili na vrh vseh vrednot in si aktivno prizadevamo, da to vrednoto tudi  večkrat udejanjimo. Tokrat smo pod vodstvom sodelavca Denisa organizirali delavnico, na kateri smo se teoretično in praktično izobraževali o temeljnih postopkih oživljanja.

Poznavanje temeljnih postopkov oživljanja je ključnega pomena za reševanje življenj v kritičnih situacijah. Čeprav se nam morda zdi, da se to ne dogaja pogosto, v Sloveniji v povprečju kar 5 oseb na dan doživi srčni zastoj. Zato je za zagotavljanje varnosti vseh nas nujno, da znamo ustrezno ukrepati v takšnih situacijah.

Z visoko mero odgovornosti smo najprej prisluhnili teoretičnemu delu, potem pa se proaktivno lotili praktičnega dela delavnice. Naučili smo se pravilnega postopka oživljanja ter osvojili uporabo defibrilatorja.

V TRAC smo se tudi opremili z lastnim defibrilatorjem, saj je njegova dostopnost in hitra uporaba ključnega pomena za uspešno izvajanje temeljnih postopkov oživljanja.

Prepričani smo, da smo z nakupom defibrilatorja in ozaveščanjem o temeljnih postopkih oživljanja pomembno prispevali k dobrobiti našega zdravja in zdravja širše skupnosti.