Back to news

TRAC z ukrepi proti koronavirusu

TRAC posluje tudi v času epidemije koronavirusa.

V času izrednih razmer, ki so se pojavile ob epidemiji koronavirusa, TRAC posluje v skladu z navodili NIJZ in Urada Vlade Republike Slovenije.

Zdravje je ena od naših temeljnih vrednot, zato smo v skrbi za zdravje tako naših zaposlenih kot širše skupnosti sprejeli vse ustrezne ukrepe za preprečevanje širjenja in okuženja s koronavirusom. Vse zaposlene smo seznanili s preventivnimi ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni s poudarkom na higieni kašlja, higieni rok in razkuževanju ter zagotovili zadostne količine razkužila in drugega zaščitnega materiala. Odredili smo delo na domu za vse zaposlene, ki jim delovni proces in/ali pogoji to dopuščajo, preklicali vsa službena potovanja, interne sestanke in sestanke z zunanjimi strankami pa izvajamo le na daljavo z uporabo ustrezne informacijske tehnologije. Na ta način smo poskrbeli tako za varnost in zdravje zaposlenih kot tudi za nemoteno poslovanje z našimi naročniki.

Stopimo skupaj tako, da ostanemo narazen.