Back to news

TRAC strateški razvojni partner projekta »Inženirke in inženirji bomo!«

Ker se v TRACu zavedamo pomena promocije inženirskih poklicev, smo se odločili, da aktivno pristopimo in podpremo projekt » Inženirke in inženirji bomo!«

Ker se v Tracu zavedamo pomena promocije inženirskih poklicev, smo se odločili, da aktivno pristopimo in podpremo projekt » Inženirke in inženirji bomo!«.

Namen projekta je promocija inženirskih, tehnoloških in naravoslovnih poklicev ter vsesplošne inovativnosti med mladimi. S spodbujanjem razvoja talentov in navduševanjem mladih za tehnične poklice prispevamo k dvigovanju dodane vrednosti in konkurenčnosti.

S projektom želimo mladim gimnazijcem predstaviti karierne možnosti na področju tehničnih in naravoslovnih poklicev. Tako je bila že v decembru 2020 lansirana aplikacija KAMbi, s katero so lahko srednješolci preko vprašalnika preverili ujemanje svojih kompetenc s posameznimi inženirskimi profili. Vsakoletno poteka tudi izbor Inženirka leta, ki mlade ženske spodbuja in opogumlja k odločitvi za inženirske poklice. Od leta 2018 v okviru tega projekta deluje tudi spletna aplikacija kvIZUM, s katerim se krepi prepoznavnost Slovencev kot naroda inženirjev, inovatorjev in pionirjev.

Verjamemo, da se med mladimi skriva še veliko inženirskega talenta, na nas pa je, da jim ustvarimo optimalne pogoje, da ta talent prepoznajo in razvijajo.