Back to news

TRAC prejemnik Vidmarjeve nagrade

TRAC prejemnik Vidmarjeve nagrade

TRAC prejemnik Vidmarjeve nagrade

V TRACu že vrsto let sodelujemo s srednjimi šolami in fakultetami na področju praktičnega izobraževanja. To je pomemben del študijskega programa, saj povezuje teoretično znanje s prakso. Le tesna povezanost in sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in gospodarstvom lahko vodi v napredek in konkurenčnost.

Vsako leto na praktično usposabljanje sprejmemo večje število dijakov in študentov, ki se zaradi dobrih delovnih pogojev, strokovnosti in pridobljenega znanja z veseljem vračajo.

Naš trud je bil prepoznan tudi s strani Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ki enkrat letno podeli  Vidmarjevo nagrado za mentorja praktičnega izobraževanja iz gospodarstva.

Vidmarjevo nagrado za mentorja praktičnega usposabljanja iz gospodarstva je tokrat prejel naš dolgoletni sodelavec Simon Cigoj.  V študijskem letu 2020/2021 so pri Simonu Cigoju opravljali prakso trije študenti in prav vsi trije so ga ocenili kot izredno strokovnega, natančnega ter vedno pripravljenega pomagati.

Prejem tako pomembne nagrade nam predstavlja potrditev začrtane poti in vzpodbudo za prihodnje delo s študenti.

Več informacij o prejemnikih Vidmarjev nagrade je na voljo na spletni strani Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.