TRAC Teambuilding

Novo leto smo začeli v družbi najboljših, tokrat s Petro Majdič na Pokljuki.

Pod okriljem ekipe Nordic by Petra Majdič smo 10.1.2023 izvedli prvi letošnji teambuilding ekipe TRAC.

Ker smo prepoznali zdravje, kot našo največjo vrednoto, smo ta dan namenili prav temu. Na sončni Pokljuki smo pod mentorstvom Petre Majdič spoznali osnove klasične tehnike teka na smučeh, se preizkusili v streljanju z zračno puško in prisluhnili inspirativnem predavanju Petre Majdič, ki ni nikogar pustilo ravnodušnega.

S Pokljuke smo se vrnili polni novih znanj in vtisov ter še bolj odločeni, da segamo le po najvišje zastavljenih ciljih.

Potrjena vzornost podjetja TRAC d.o.o.

Po mednarodno priznanih kriterijih poslovno analitične družbe Dun & Bradstreet TRAC d.o.o. tudi v letu 2022 dosega visok razred bonitetne odličnosti, in sicer Platinasti AAA.

S tem certifikatom podjetje TRAC d.o.o. dokazuje svojo varnost, konkurenčnost, trajnost, stabilnost in vzornost.

Z bonitetno odličnostjo ponosno sporočamo, da dosegamo najvišje standarde poslovne etike, zagotavljamo zanesljivost glede plačilne sposobnosti in dobave ter kakovosti izdelkov in storitev, kar je ključnega pomena v negotovih časih.

Vodi nas strast, pozitivna naravnanost in razvoj.

Dokazujemo, da zmoremo več.

TRAC prejemnik spominske plakete

Ponosno sporočamo, da je tudi Občina Šentjernej prepoznala naš uspeh in odlično delovanje v vseh teh letih, zato nam je na Slavnostni seji podelila Spominsko plaketo Šentjerneja za leto 2022 za 30 let uspešnega dela na gospodarskem področju.

Slavnostna seja je bila osrednji dogodek praznovanja občinskega praznika Jernejevo 2022 in je potekala 19.8.2022 v Kulturnem centru Primoža Trubarja Šentjernej.

Kot je uvodoma povedal župan Občine Šentjernej Jože Simončič, je praznovanje občinskega praznika tudi čas, ko se veselimo napredka in uspehov. Tako so bila med drugimi podeljena priznanja društvom in podjetjem za uspešno delo na gospodarskem področju. V podjetju TRAC letos obeležujemo že 30 let uspešnega delovanja na gospodarskem področju, za to smo ponosno prejeli Spominsko plaketo Občine Šentjernej. Plaketo je na podelitvi prevzela direktorica podjetja Marija Rešetič.

 Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Inženirke in inženirji bomo!

V podjetju Trac že vrsto let  podpiramo neprofiten in družbeno odgovoren projekt Inženirke in inženirji bomo!, ki letos slavi okroglih deset let. V letu 2021 pa smo se odločili, da postanemo Strateško razvojni partner, kar s ponosom ostajamo tudi letos.

Cilj projekta je spodbujanje razvoja talentov in navduševanje mladih za ustvarjalnost v tehniških poklicih. Projekt krepi tudi zavedanje enakosti med spoloma in medgeneracijsko povezanost. Od leta 2014 je častni pokrovitelj projekta tudi predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor.

Danes je s projektom povezan konzorcij 21 gimnazij in srednjih šol ter preko 70 organizacij. In pozitivni rezultati niso izostali; vsako leto znova se kažejo v povišanem interesu za tehnične in naravoslovne študije in poklice.

Kot del projekta od leta 2018 poteka tudi izbor Inženirka leta. Z izborom Inženirka leta je vsako leto javnosti predstavljenih 10 zanimivih inženirk. Oseb, ki s svojo osebnostjo in delom mlade lahko spodbudijo, navdušijo ali opogumijo za odločitev o inženirski študijski ali poklicni poti.

 

TRAC bo predstavil FMAP na mednarodni ‘Life science’ konferenci v Dublinu

Trac se bo udeležil mednarodne konference 3rd  Bioprocessing, Bioanalytics & ATMP Manufacturing Congress, ki bo potekala v Dublinu (Castleknock) 16. in 17. maja 2022. http://www.global-engage.com/event/bioprocessing-bioanalytics/#speakers%3E

O naprednih rešitvah za avtomatizacijo farmacevtskih proizvodnih procesov bo Tomaž Rešetič spregovoril 1. dan konference, in sicer ob 15:30-16:00 v sklopu “Nadzor kakovosti, bioanalitika in regulativno področje”.

Osrednja točka predstavitve bo modularna platforma za avtomatizacijo kot potencialna rešitev za reševanje trenutnih in prihodnjih potreb analitičnih procesov.

Analitski laboratoriji imajo pomembno vlogo v vseh fazah življenjskega cikla zdravil in zagotavljajo glavne dokumentirane dokaze o izdelku (CQA). Z novimi kompleksnimi zdravili na trgu (ATMP, nove vrste cepiv, …) postajajo vse bolj zahtevne tudi analitične metode.

V naši predstavitvi bomo obravnavali glavne izzive analitičnih metod v povezavi z:

Strožje zakonske zahteve (višja natančnost)

Celovitost podatkov

Sledljivost

Čas razvoja metode

Človeške napake

Pričakovana prilagodljivost

Ponovljivost in robustnost

Čas priprave vzorca

Prilagodljive proizvodne zahteve se odražajo tudi v potrebi po fleksibilnih analitskih metodah in opremi. Avtomatizacija procesov in upravljanje podatkov igrata pomembno vlogo pri izpolnjevanju teh zahtev, pri čemer je še vedno veliko prostora za izboljšave.

Omenjeno marketinško dejavnost je financirala naložba v okviru Javnega razpisa »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

TRAC prejemnik Vidmarjeve nagrade

TRAC prejemnik Vidmarjeve nagrade

V TRACu že vrsto let sodelujemo s srednjimi šolami in fakultetami na področju praktičnega izobraževanja. To je pomemben del študijskega programa, saj povezuje teoretično znanje s prakso. Le tesna povezanost in sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in gospodarstvom lahko vodi v napredek in konkurenčnost.

Vsako leto na praktično usposabljanje sprejmemo večje število dijakov in študentov, ki se zaradi dobrih delovnih pogojev, strokovnosti in pridobljenega znanja z veseljem vračajo.

Naš trud je bil prepoznan tudi s strani Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ki enkrat letno podeli  Vidmarjevo nagrado za mentorja praktičnega izobraževanja iz gospodarstva.

Vidmarjevo nagrado za mentorja praktičnega usposabljanja iz gospodarstva je tokrat prejel naš dolgoletni sodelavec Simon Cigoj.  V študijskem letu 2020/2021 so pri Simonu Cigoju opravljali prakso trije študenti in prav vsi trije so ga ocenili kot izredno strokovnega, natančnega ter vedno pripravljenega pomagati.

Prejem tako pomembne nagrade nam predstavlja potrditev začrtane poti in vzpodbudo za prihodnje delo s študenti.

Več informacij o prejemnikih Vidmarjev nagrade je na voljo na spletni strani Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Inovativna EKO plazemska obdelava semen


Inovativna EKO plazemska obdelava semen

Zrnje, ki se uporablja za krmo živali, je pogosto onesnaženo z različnimi strupi, ki so produkt metabolizma mikroorganizmov. Če je koncentracija tovrstnih strupenih snovi prevelika, zrnje ni več primerno za krmo in ga je pogosto potrebno zavreči. S tem se dela velika gospodarska škoda, tako da raziskovalci po svetu iščejo metode za razgradnjo strupov, ne da bi sicer pomembno spremenili hranilno vrednost zrnja. Ena od metod je tudi kratkotrajna obdelava s termično neravnovesno plinsko plazmo. V tem prispevku opisujemo značilnosti plazemskega sistema, ki je primeren za hitro razgradnjo tovrstnih strupov na površini zrnja. Sistem je podjetje TRAC razvilo v okviru projekta, ki je naveden v zahvali tega članka.

  1. Uvod

Mikotoksini so rezultat sekundarne presnove nekaterih nitastih gliv in predstavljajo veliko nevarnost tako za ljudi kot za živali. Najpogostejši rodovi gliv, ki proizvajajo mikotoksine, so Aspergillus, Fusarium in Penicillium. Najmočnejši vpliv na zdravje živali in ljudi imajo mikotoksini, ki jih proizvajajo plesni iz rodov Aspergillus. Strupene snovi tovrstnih plesni imenujemo aflatoksini. Aflatoksini lahko vstopi v človeško ali živalsko prehranjevalno verigo tako neposredno z uživanjem okuženih pridelkov, na primer žit, oljnic, oreščkov ali začimb ali pa posredno s hranjenjem domačih živali z okuženimi pridelki, saj se toksini lahko prenesejo v živila kot so na primer mleko, jajca in meso. Aflatoksine tako včasih najdemo v mleku krav, hranjenih s kontaminirano krmo. Znanstveniki so odkrili, da aflatoksini povečajo tveganje za številne bolezni, kot so rak jeter, pljučni rak, ko smo izpostavljeni žitnemu prahu kontaminiranemu z AFB1 in rak prebavil zaradi uživanja kontaminirane hrane.

Aflatoksini so tako stabilni, da jih ni mogoče razgraditi s klasičnim prekuhavanjem ali celo avtoklaviranjem (prekuhavanje pri povišanem tlaku in temperaturi okoli 130 °C). Zaradi tega predstavlja razgradnja aflatoksinov tehnološko zahteven postopek.

Znanih je več možnih obdelav za razgradnjo aflatoksinov. Prva možnost je razgradnja z obsevanjem z uporabo ultravijolične svetlobe za obsevanje organskih snovi, ki so kontaminirane s toksini.

Naslednja možnost je uporaba kemikalij za delno razgradnjo organskega materiala, kar ni posebej primerno za uporabo v kmetijski praksi. Npr. uporaba amonijaka kot kemijskega reagenta.

Učinkovita razgradnja aflatoksinov poteka tudi z uporabo ozona. Širšo uporabo ozona v kmetijstvu omejuje visoka cena in okoljevarstveni predpisi.

Ključna pomanjkljivost vseh treh zgoraj navedenih tehnik za razgradnjo toksinov je visoka cena in neselektivnost. Naravne pomanjkljivosti vseh treh tehnik lahko vsaj omilimo z uporabo kombinacije obsevanja in kemijsko reaktivnih plinov. Takšno kombinacijo nudi neravnovesna plinska plazma.

  1. Plinska plazma

Plinska plazma je močan vir sevanja, ki omogoči hitro razgradnjo toksinov na površini obdelovancev. Plinsko plazmo pogosto opišemo kot četrto agregatno stanje snovi, poleg trdnega, tekočega in plinastega. Plazma je plin, v katerem je pomemben del molekul ioniziran. Ker gre za neravnovesno stanje plina, jo je mogoče vzdrževati le s sprotnim dovajanjem energije prostim elektronom. Vir energije za elektrone je spremenljivo električno polje. Elektroni se v polju pospešujejo, potem pa ob trkih z molekulami plina le te ionizirajo, disociirajo in vzbujajo najrazličnejša stanja. Polje mora biti dovolj močno, kar je težko izvedljivo znotraj sipkega materiala, na primer zrnja.

  1. Plazemski sistem

Enakomerno obdelavo zrnja s plinsko plazmo je možno doseči tako, da zrnje spustimo, da prosto pade skozi plazmo. Tovrstno napravo je podjetje TRAC razvilo in izdelalo v okviru projekta, ki je naveden v zahvali tega članka. Shema naprave je prikazana na sliki 1. V nadaljevanju je opisan postopek plazemske obdelave semen koruze:

Zrnje postopno puščamo v stekleni reaktor preko dozirnika. S tem omogočimo prosto padanje majhne količine zrnja skozi plinsko plazmo. Zrnje postopno doziramo, da pada skozi plazemski reaktor, in se nabira v spodnjem zalogovniku. Tovrstna obdelava je primerna za zrnje z razmeroma majhno količino toksinov. Postopek lahko večkrat ponovimo, če torej to zahteva povečana kontaminiranost zrnja.

Na sliki 2 prikazujemo zrnje koruze, ki prosto pada skozi steklen plazemski reaktor s slike 1. Količina doziranega semena v tem primeru je bila 100 g/s. Opaziti je dokaj enakomerno porazdelitev padajočega semena. Tovrstna porazdelitev je ugodna, saj omogoči enakomerno obdelavo. Kljub temu, da je temperatura elektronov v plazmi s slike 2 okoli 50.000 °C, se zrnje bistveno ne segreje, saj je čas padanja skozi plazmo manj kot 1 s.

Zrnja koruze smo namerno onesnažili s toksini, pri čemer smo na površino zrnja nanesli fumonizin B1 v koncentraciji 2000 µg/kg in fumonizin B2 v koncentraciji 350 µg/kg. Že en prelet koruze skozi reaktor na sliki 1 je omogočil razgradnjo slednjega, tako da je bila koncentracija manjša od detekcijske meje, ki je okoli 100 µg/kg. Za razgradnjo fumonizina B1 pod detekcijsko mejo pa so bili potrebni 4 preleti. Na tem mestu je potrebno omeniti, da je koncentracija 2000 µg/kg nekoliko pretirana, kar pomeni, da je sistem uporaben za večino praktičnih obdelav.

  1. Zaključek

Podjetje TRAC je skupaj s konzorcijskimi partnerji projekta razvilo sistem, ki je primeren za plazemsko obdelavo zrnja. Sistem sestoji iz zalogovnikov, dozirnika, plazemskega reaktorja, radiofrekvenčnega generatorja in vakuumske črpalke. Naprava s slike 3 je primerna za obdelavo do nekaj 100 g zrnja na sekundo.

Zahvala: To delo je podprl Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport preko projekta “PLASMA SEED TREATMENT” [pogodba #C3330-18-952005].

Avtorji: Tomaž Rešetič, Andrej Zupančič, Ivan Hrovat, Matej Rešetič in Maja Lorenci

 

Slika 1. Shema plazemske naprave za obdelavo semen:
Slika 1. Shema plazemske naprave za obdelavo semen
Slika 2. Fotografija zrnja, ki prosto pada skozi plinsko plazmo:
Slika 2. Fotografija zrnja, ki prosto pada skozi plinsko plazmo
Slika 3. Plazemska naprava za obdelavo semen:
Slika 3. Plazemska naprava za obdelavo semen

Trac v družbi najboljših 3,7 % podjetij po oceni Dun & Bradstreet

Pot do vrha je naporna, ko dosežeš vrh je trud poplačan, a kmalu se zaveš, da hočeš ostati na vrhu in izzivi postanejo še večji, tako veliki, da le-ti zahtevajo spremembe, rast in nenehno dokazovanje, da zmoreš več.

Da smo ostali med najboljšimi, da smo se spremenili, da smo zrasli in da se vsak dan dokazujemo med najboljšimi, to ni mnenje, ki mnogokrat šteje le kot najnižja oblika znanja, to dokazujejo naši rezultati, ki so nas v okviru mednarodnega projekta izvajanj finančne analize podjetij, ki ga izvaja Dun & Bradstreet, uvrstili med platinaste nosilce finančne odličnosti.

Zavedamo se, da rezultate dosežemo s svojimi vložki, s svojim odnosom in svojo strastjo ljudje, zato se zahvaljujemo vsem in vsakomur za priložnost, zaupanje in partnerski odnos. S skupnimi močmi bomo tudi vnaprej v družbi najboljših.

Dun&Bradstreet je letos tretjič med vsemi gospodarskimi subjekti izluščil platinasto bonitetno odlična podjetja (podjetja, ki po novem failure score modelu najvišji razred zlati AAA dosegajo najmanj tri leta zaporedoma). Med slednje letos spada tudi TRAC d.o.o.. V Sloveniji je v letu 2021 med vsemi 217.359 registriranimi podjetji, platinasto bonitetno odličnost doseglo zgolj  3,7% podjetij.

Opomba: Dun & Bradstreet, v okviru mednarodnega projekta izvaja finančne analize podjetij in ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti v 19-ih evropskih državah, med njimi tudi v Sloveniji. Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov.

Navduševanje mladih za inženirske poklice

TRAC že dlje časa podpira projekt Inženirke in inženirji bomo, ki je namenjen promociji inženirskih poklicev med mladimi. V sklopu projekta je bil v petek, 15.oktobra 2021 organiziran tudi dogodek Spoznajmo tehnologijo in poklice prihodnosti.  Osnovnošolci so se najprej spoznali s kibernetsko varnostjo, potem pa se udeležili razgibanih pogovorov z mladimi inženirji. Na dogodek sta bila povabljena tudi dva naša mlada uspešna inženirja, Jernej Tomažin in Erik Grubar, ki sta na okrogli mizi mlademu občinstvu predstavila svoj poklic. Povedala sta, kaj jima je pri delu najbolj všeč, kaj predstavlja največji izziv, predvsem pa sta svoj poklic predstavila na interesanten in zabaven način in s tem prav gotovo del občinstva navdušila za študij v tej smeri.

Več o petkovem dogodku si lahko preberete na spletni strani projekta Inženirke in inženirji bomo, ki je na voljo na povezavi.