Trac v družbi najboljših 3,7 % podjetij po oceni Dun & Bradstreet

Pot do vrha je naporna, ko dosežeš vrh je trud poplačan, a kmalu se zaveš, da hočeš ostati na vrhu in izzivi postanejo še večji, tako veliki, da le-ti zahtevajo spremembe, rast in nenehno dokazovanje, da zmoreš več.

Da smo ostali med najboljšimi, da smo se spremenili, da smo zrasli in da se vsak dan dokazujemo med najboljšimi, to ni mnenje, ki mnogokrat šteje le kot najnižja oblika znanja, to dokazujejo naši rezultati, ki so nas v okviru mednarodnega projekta izvajanj finančne analize podjetij, ki ga izvaja Dun & Bradstreet, uvrstili med platinaste nosilce finančne odličnosti.

Zavedamo se, da rezultate dosežemo s svojimi vložki, s svojim odnosom in svojo strastjo ljudje, zato se zahvaljujemo vsem in vsakomur za priložnost, zaupanje in partnerski odnos. S skupnimi močmi bomo tudi vnaprej v družbi najboljših.

Dun&Bradstreet je letos tretjič med vsemi gospodarskimi subjekti izluščil platinasto bonitetno odlična podjetja (podjetja, ki po novem failure score modelu najvišji razred zlati AAA dosegajo najmanj tri leta zaporedoma). Med slednje letos spada tudi TRAC d.o.o.. V Sloveniji je v letu 2021 med vsemi 217.359 registriranimi podjetji, platinasto bonitetno odličnost doseglo zgolj  3,7% podjetij.

Opomba: Dun & Bradstreet, v okviru mednarodnega projekta izvaja finančne analize podjetij in ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti v 19-ih evropskih državah, med njimi tudi v Sloveniji. Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov.

TRAC vodil avtomatizacijo proizvodnje mRNA cepiva

Da je TRAC specializiran za visoko zahtevne tehnološke procese na področju nadzora in avtomatizacije proizvodnih procesov v farmacevtski industriji so prepoznali tudi v švicarskem podjetju Lonza AG, ko so TRAC povabili k sodelovanju pri izvedbi avtomatizacije Moderninega mRNA cepiva proti Covid-19. TRAC je v Juliju 2020 prevzel projektno vodenje celotne avtomatizacije treh proizvodnih linij za proizvodnjo cepiva. Projekt je bil časovno zelo zahteven in podvržen velikim pričakovanjem svetovne javnosti. Po drugi strani pa je bil za TRAC to nov izziv, da pokažemo kako v praksi uresničujemo naše načelo – Do it once, Do it right.

Projekt je bil v začetku leta 2021 uspešno zaključen in stekla je redna proizvodnja mRNA vakcine za Covid-19. TRAC je za svoje delo prejel posebno priznanje s katerim se je Lonza zahvalila za naš izjemen prispevek pri zagotavljanju kvalitetnega cepiva, ki bazira na mRNA tehnologiji.

V TRAC-u smo ponosni na vsak uspešno zaključen projekt, prav posebej pa smo ponosni, ko lahko s svojim delom prispevamo k obvladovanju pandemije in delujemo v korist javnega zdravja.

Navduševanje mladih za inženirske poklice

TRAC že dlje časa podpira projekt Inženirke in inženirji bomo, ki je namenjen promociji inženirskih poklicev med mladimi. V sklopu projekta je bil v petek, 15.oktobra 2021 organiziran tudi dogodek Spoznajmo tehnologijo in poklice prihodnosti.  Osnovnošolci so se najprej spoznali s kibernetsko varnostjo, potem pa se udeležili razgibanih pogovorov z mladimi inženirji. Na dogodek sta bila povabljena tudi dva naša mlada uspešna inženirja, Jernej Tomažin in Erik Grubar, ki sta na okrogli mizi mlademu občinstvu predstavila svoj poklic. Povedala sta, kaj jima je pri delu najbolj všeč, kaj predstavlja največji izziv, predvsem pa sta svoj poklic predstavila na interesanten in zabaven način in s tem prav gotovo del občinstva navdušila za študij v tej smeri.

Več o petkovem dogodku si lahko preberete na spletni strani projekta Inženirke in inženirji bomo, ki je na voljo na povezavi.

TRAC ponovno v Bostonu

TRAC se je že drugič predstavil na Biotech Week Boston (BWB), vodilni severnoameriški biotehniški razstavi in konferenci. Predstavili smo fleksibilno modularno platformo za avtomatizacijo (FMAP) in prejeli zelo pozitiven odziv obiskovalcev. Letos smo prikazali možnosti strojnega dela FMAP, ki našim strankam omogoča postavitev manjših avtomatiziranih procesov. Stranke lahko na majhnem tlorisu konfigurirajo do 12 modulov (mini tovarn) za avtomatizacijo raziskav, predkliničnih in kliničnih preskušanj ali za avtomatizacijo priprave analitskih vzorcev. Pozitiven odziv je dokaz, da smo z razvojem FMAP na pravi poti k popolni uresničitvi našega poslanstva – reševanja problemov naših partnerjev.

TRAC strateški razvojni partner projekta »Inženirke in inženirji bomo!«

Ker se v Tracu zavedamo pomena promocije inženirskih poklicev, smo se odločili, da aktivno pristopimo in podpremo projekt » Inženirke in inženirji bomo!«.

Namen projekta je promocija inženirskih, tehnoloških in naravoslovnih poklicev ter vsesplošne inovativnosti med mladimi. S spodbujanjem razvoja talentov in navduševanjem mladih za tehnične poklice prispevamo k dvigovanju dodane vrednosti in konkurenčnosti.

S projektom želimo mladim gimnazijcem predstaviti karierne možnosti na področju tehničnih in naravoslovnih poklicev. Tako je bila že v decembru 2020 lansirana aplikacija KAMbi, s katero so lahko srednješolci preko vprašalnika preverili ujemanje svojih kompetenc s posameznimi inženirskimi profili. Vsakoletno poteka tudi izbor Inženirka leta, ki mlade ženske spodbuja in opogumlja k odločitvi za inženirske poklice. Od leta 2018 v okviru tega projekta deluje tudi spletna aplikacija kvIZUM, s katerim se krepi prepoznavnost Slovencev kot naroda inženirjev, inovatorjev in pionirjev.

Verjamemo, da se med mladimi skriva še veliko inženirskega talenta, na nas pa je, da jim ustvarimo optimalne pogoje, da ta talent prepoznajo in razvijajo.

TRAC na KAMbi dogodku

Spremljajte TRAC na KAMbi dogodku, kjer bo naš mladi inženir skozi pogovor predstavil svojo karierno zgodbo.

Aplikacija KAMbi je nastala v okviru projekta Inženirke in inženirji bomo! in je namenjena mladim za lažje odločanje o nadaljnji študijski in poklicni poti. Z aplikacijo mladi lahko preverijo ali se njihove kompetence ujemajo z določeno inženirsko smerjo, kateri so možni študijski programi in kakšne so karierne možnosti s to vrsto izobrazbe. Ker želijo mlade spodbuditi, da razmišljajo o inženirskih in naravoslovnih študijih, so organizirali tudi KAMbi dogodke, na katerih bodo mladi inženirji iz različnih delovnih okolij predstavili svojo zgodbo.

Na prvi KAMbi dogodek je bil povabljen tudi naš sodelavec Blaž Kozole, ki je klub mladim letom že veliko dosegel na kariernem področju. V kratkem času je napredoval v Vodjo projektov in sedaj samostojno vodi projekte s področja avtomatizacije procesnih sistemov.

Vabljeni, da se v sredo, 24. februarja 2021 ob 17. uri pridružite dogodku s prijavo na tej povezavi.

TRAC z ukrepi proti koronavirusu

V času izrednih razmer, ki so se pojavile ob epidemiji koronavirusa, TRAC posluje v skladu z navodili NIJZ in Urada Vlade Republike Slovenije.

Zdravje je ena od naših temeljnih vrednot, zato smo v skrbi za zdravje tako naših zaposlenih kot širše skupnosti sprejeli vse ustrezne ukrepe za preprečevanje širjenja in okuženja s koronavirusom. Vse zaposlene smo seznanili s preventivnimi ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni s poudarkom na higieni kašlja, higieni rok in razkuževanju ter zagotovili zadostne količine razkužila in drugega zaščitnega materiala. Odredili smo delo na domu za vse zaposlene, ki jim delovni proces in/ali pogoji to dopuščajo, preklicali vsa službena potovanja, interne sestanke in sestanke z zunanjimi strankami pa izvajamo le na daljavo z uporabo ustrezne informacijske tehnologije. Na ta način smo poskrbeli tako za varnost in zdravje zaposlenih kot tudi za nemoteno poslovanje z našimi naročniki.

Stopimo skupaj tako, da ostanemo narazen.

MIT (Metronik, Inomatika, Trac) na irskem trgu avtomatizacijskih in digitalizacijskih rešitev za farmacevtsko proizvodnjo

Podjetja Metronik d.o.o., kot vodilni partner, Trac d.o.o. in Inomatika d.o.o., kot partnerja, so oblikovala partnerstvo, s katerim bodo skupaj vstopila na trg dobaviteljev rešitev za avtomatizacijo in digitalizacijo v farmacevtski proizvodnji v Republiki Irski.

Podjetja bodo prisotna na sejemskih dogodkih za farmacevtsko proizvodnjo, poleg tega pa bodo organizirala tudi druge promocijske aktivnosti.

Naložbo v okviru Javnega razpisa »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022«  sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Trajanje projekta: 01.03.2020-28.02.2022

Trac v Bostonu

TRAC se je v juniju udeležil ISPE konference o biofarmacevtski proizvodnji in septembra Biotech Week Boston, kjer je predstavil novo platformo za avtomatizacijo FMAP (Flexible Modular Automation Platform). Oba dogodka sta se odvijala v Bostonu, ki je glavno biotehnološko središče na svetu. TRAC je FMAP razvil kot rezultat tesnega sodelovanja z vodilno biofarmacevtsko industrijo in poznavanja njihovih potreb.

Udeleženci obeh dogodkov so lahko dobili več informacij o FMAP in testirali funkcionalnost platforme iz prve roke. Obiskovalci so prepoznali prednosti FMAP-a predvsem v podpori modularnosti, prilagodljivosti in enostavni uporabi. FMAP se odziva na vse potrebe strank po CGT in ostalih biofarmacevtskih procesih: integriteta proizvodnih podatkov, integracija različne proizvodne opreme, popolna podpora ročnim  operacijam, sledljivost materiala in opreme ter še veliko več.

Preberite več o FMAP