Back to news

Inovativna EKO plazemska obdelava semen Akroni

Trac v sodelovanju s partnerji izvaja projekt Inovativna EKO plazemska obdelava semen (za setev ter za prehrano ljudi in živali)
Plasma Seed Treatment

Trac v sodelovanju s podjetjem INTERKORN d.o.o. in partnerji izvaja projekt Inovativna EKO plazemska obdelava semen (za setev ter za prehrano ljudi in živali) – RRP. Plasma Seed Treatment

Operacija bo doprinesla k povečani inovacijski aktivnosti podjetij s prenosom znanj iz znanstveno
raziskovalnih organizacij v gospodarstvo. Do danes se plazemska tehnologija še ni uporabljala za tako
pomembno in tehnološko zahtevno operacijo obdelave semen za izboljšanje kaljivosti semen in
njihovo odpornost na bolezni. Zaradi globalne inovacije bo rezultat projekta globalno trženje ter
globalni prenos in delitev znanja, ki bo direktno na voljo preko objavljenih člankov in patentov.