Maja Lorenci

Maja Lorenci

Vodja oddelka finance in računovodstvo

maja.lorenci@trac.si
+386 7 3374 400
+386 41 775 828

Maja je ekonomistka z 20 letnimi mednarodnimi izkušnjami na področju vodenja, B2B prodaje, medfunkcijske optimizacije, upravljanja portfelja projektov in kontrolinga. S profesionalnim pristopom in pridobljenimi poslovnimi veščinami se uspešno sooča z obvladovanjem tveganj in ohranjanjem dobrih odnosov tako s poslovnimi partnerji kot z zaposlenimi. Njen cilj v TRACu je še naprej zagotavljati finančno stabilnost in kredibilnost podjetja, medtem ko je njen moto: 'Vodi z vzgledom'.